U bent hier: Home / Toelichting op de thesaurus / Bijdragen aan de AAT

Bijdragen aan de AAT

De huidige AAT-Ned is een vertaling van de Engelstalige Getty-AAT uit 2007.
De meeste termen zijn vertaald door een professionele vertaler of door vakspecialisten en werkgroepen uit de culturele sector. AAT-Ned hoopt met hulp van gebruikers van de thesaurus de inhoud steed verder uit te breiden, te verbeteren en de tot noch toe onvertaalde AAT-begrippen te vertalen.

Termvalidatie met uw hulp
Omdat het vaak om vakspecifieke begrippen gaat is het nog niet altijd mogelijk gebleken om een equivalent voor alle Engelse AAT-concepten te vinden. Hiervoor is vaak vakkennis en specialistisch bronnenmateriaal nodig. Dus weet u de juiste vertaling van een concept of ontbreken er belangrijke termen in de Art & Architecture Thesaurus? Dan nodigt Bureau AAT u uit om mee te helpen aan de verdere vertaling en validatie van de AAT-Ned!

Via onze website kunt u aanvullingen doorgeven: bij ieder concept vindt u een knop 'bewerken' waarna u uw opmerkingen over dit concept, via een formulier, aan Bureau AAT door kunt geven. U kunt kiezen of u uw opmerkingen ook voor andere gebruikers zichtbaar wilt maken.

Nieuwe termen toevoegen
Hoewel de AAT zeer omvangrijk is, ontbreken er ongetwijfeld nog concepten die voor registratie en ontsluiting van collecties van nut kunnen zijn. Een oplossing is om deze concepten aan een bestaand AAT concept te koppelen (bijvoorbeeld door het concept aan een broader term uit de AAT te 'hangen'. Maar u kunt ook een conceptvoorstel doen om deze termen op te laten nemen in de AAT. Gebruik hiervoor de knop 'term voorstellen' in het detailscherm van het betreffende concept. Dit concept fungeert dan automatisch als broader term voor de nieuwe term. Voorwaarde is altijd dat de voorstellen moeten voldoen aan de regels voor opname in de thesaurus! Zie onze Richtlijnen betreffende conceptvoorstellen.

Thematische aanvulling AAT
Het komt voor dat een thematische thesaurus die wordt ontwikkeld door vakspecialisten wil aansluiten op de AAT. Voorbeelden van thema's kunnen zijn: mode, religieus erfgoed, gereedschappen, agrarische voorwerpen. Voor deze initiatieven hebben we de onderstaande visualisatie gemaakt om duidelijk te maken hoe zo'n proces ongeveer werkt. Belangrijk is te beseffen dat specialistische termen, die in een bepaalde context gebruikt worden, het helaas niet altijd tot concept in de AAT brengen. In onderstaande afbeelding lichten we dit toe. Klik op de afbeelding voor de volledige PDF.

AAT en thematische thesaurus


Print pagina http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/interactieve%20thesaurus