U bent hier: Home / Toelichting op de thesaurus / Historie AAT-Ned

Historie AAT-Ned

 

In 1994 heeft het RKD (toen Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, nu Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) het initiatief genomen tot een vertaling van de door het Getty Research Institute ontwikkelde, Art & Architecture Thesaurus (AAT). De Rijksdienst Monumenten Zorg (RDMZ) werd als projectpartner van het RKD gevonden: het RKD ontfermde zich over de roerend-erfgoedterminologie en de RDMZ over de termen op het gebied van onroerend erfgoed. Financiële steun werd ontvangen van de Mondriaan Stichting en in een later stadium ook van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

AAT in 1990Historie AAT-Ned

In de jaren 1996-1997 maakte Vertaalbureau UvA Vertalers te Amsterdam een ruwe vertaling van de Amerikaanse AAT-versie van september 1995. In de tweede fase, 1998-2002, was de eerste basisvertaling bijgewerkt en verder verfijnd en aangevuld door redacties van specialisten en door medewerkers van de AAT-Ned, ingezet door de projectpartners RKD en RDMZ. Het project werd wederom gefinancierd door de Mondriaan Stichting, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (vanaf 1998) en de projectpartners.

Aansluitend, in 2003, werd van het Ministerie van OC&W een in 2002 aangevraagde subsidie verkregen waarmee een belangijk deel van de nog te verrichten werkzaamheden aan de thesaurus kon worden uitgevoerd. Tot en met 2004. Toen werd de geldkraan dichtgedraaid, althans, voor de tot dan toe gevolgde werkwijze rondom de Nederlandstalige AAT. Voor een periode van een jaar werd subsidie toegekend om te bewerkstelligen dat de AAT onderdeel zou gaan worden van de Nationale Thesaurus Referentiestructuur. Ofschoon de onderzoeksresultaten naar de haalbaarheid van een dergelijke Referentiestructuur positief waren, is dit nooit verder van de grond gekomen.

In oktober 2007 heeft een groep betrokken AAT-gebruikers het initiatief genomen om de Nederlandstalige AAT toch weer onder de aandacht te brengen van subsidiegevers. Dit lukte en heeft geleid tot het updaten van de Nederlandstalige AAT met de Amerikaanse versie uit 2007. De verwachting is dat er nu een meer structurele basis is om in het blijvende onderhoud en het continu updaten van de AAT-Ned te kunnen voorzien.

Print pagina http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/Historie%20AAT-Ned